Telefon 7/24

0 554 190 5868

Çalışma Saatleri

Prtsi - Crtsi 9.00-18.00

E-mail

info@ankayakit.com

Ceviz Kabuğu

Awesome Image


Ceviz Kabuğu


Ceviz Kabuğu

Ceviz Kabuğu Ceviz ürünün kırım işlemleri sonucunda tane ile kabuk malzemenin birbirinden ayrışması sonucunda meydana gelen odunsu sert bir malzemedir. Ceviz kabuğu söylem bakımından düşünüldüğünde Ceviz harmanı sonrasında Ceviz tanesinin kabuk dan ayrışması sonrasındaki posa malzemesine de Ceviz kabuğu denilmektedir. Bizim burada anlatmak istediğimiz Ceviz kabuğu ise yakacak malzemesi olarak kullanılan Ceviz kabuğu temel malzemesidir. Ceviz işletmelerinde makineler den ayrıştırılan Ceviz sonrasında meydana gelen Ceviz özünün ayrışması sonrasında çıkan Ceviz kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır.

Ekmek Fırınlarında Ceviz Kabuğu Kullanımı

Ekmek Fırınlarında Ceviz Kabuğu kullanımı bilindiği üzere emek fırınlarının çeşitli periyotlarda sürekli ısı üreterek ekmek pişirildiğin de hammadde bakımından Ceviz kabuğu kullanımı oldukça yaygın ve uzun süreli yanma oranları bakımın dan tercih sebebidir. Ceviz kabuğu diğer yakacaklar dan daha ekonomiktir. Bu nedenlerden dolayı yoğun bir şekilde katı yakıt olarak Ceviz kabuğu çok tercih edilmektedir.

Besi Çiftlikleri ve Besihanelerde Ceviz Kabuğu Kullanımı

Besi çiftliklerinde Ceviz kabuğu kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye uyarlana bilir ısıtma sistemlerinde ısıtma hammaddesi olarak Ceviz kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobaları nın hazneleri Ceviz kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihaneler de Ceviz kabuğu yoğun bir şekilde tüketilmektedir.

Sanayi Tesislerinde Ceviz Kabuğu Kullanımı

Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan Ceviz kabuğu Ceviz Kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra Ceviz kabuğun dan aktif şekilde kömür ve sanayi kömürü olarakta yararlanılmakladır .

Ekmek Fırınları İçin Ceviz Kabuğu

Ceviz kabuğu ısı odaklı bir çok alan da kullanıldığı gibi emek üreten ekmek fırınların dada yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında yoğun bir şekilde Ceviz kabuğu kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan Ceviz kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadın da oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde Ceviz kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir şekilde tercih sebebidir.

Kümeslerde Ceviz Kabuğu Tüketimi

Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan Ceviz kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan Ceviz kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir.

Çevre İçin Ceviz Kabuğu

Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan Cevizkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. Ceviz kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan Ceviz kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.


Hemen İletişime Geçin

Satış öncesi destek ve sorularınız için 09:00 - 18:00 saatleri arasında arayabilirsiniz...

Telefon

05324601013 / 0 554 190 5868