Telefon 7/24

0 554 190 5868

Çalışma Saatleri

Prtsi - Crtsi 9.00-18.00

E-mail

info@ankayakit.com

Fıstık Kabuğu

Awesome Image


Fıstık Kabuğu


Fıstık Kabuğu

Fıstık Kabuğu, fıstık ürünün kırım işlemleri sonucunda tane ile kabuk malzemenin bir birin den ayrışması sonucunda meydana gelen odunsu sert bir malzemedir. fıstık kabuğu söylem bakımından düşünüldüğünde fıstık harmanı sonrasında fıstık tanesinin kabuk dan ayrışması sonrasındaki posa malzemesine de fıstık kabuğu denilmektedir. Bizim burada anlatmak istediğimiz fıstık kabuğu ise yakacak malzemesi olarak kullanılan fıstık kabuğu temel malzemesidir. fıstık işletmelerinde makineler den ayrıştırılan fıstık sonrasında meydana gelen fıstık özünün ayrışması sonrasında çıkan fıstık kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır.

Ekmek Fırınlarında Fıstık Kabuğu Kullanımı

Ekmek Fırınlarında fıstık Kabuğu kullanımı bilindiği üzere emek fırınlarının çeşitli periyotlarda sürekli ısı üreterek ekmek pişirildiğin de hammadde bakımından fıstık kabuğu kullanımı oldukça yaygın ve uzun süreli yanma oranları bakımın dan tercih sebebidir. fıstık kabuğu diğer yakacaklardan daha ekonomiktir. Bu nedenler den dolayı yoğun bir şekilde katı yakıt olarak fıstık kabuğu çok tercih edilmektedir.

Besi Çiftlikleri ve Besihanelerde Fıstık Kabuğu Kullanımı

Besi çiftliklerinde fıstık kabuğu kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye uyarlana bilir ısıtma sistemlerinde ısıtma hammaddesi olarak fıstık kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobalarının hazneleri fıstık kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihaneler de fıstık kabuğu yoğun bir şekilde tüketilmektedir.

Sanayi Tesislerinde Fıstık Kabuğu Kullanımı

Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan fıstık kabuğu fıstık Kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra fıstık kabuğun dan aktif şekilde kömür ve sanayi kömürü olarakta yararlanılmakladır.

Ekmek Fırınları İçin Fıstık Kabuğu

Fıstık kabuğu ısı odaklı bir çok alan da kullanıldığı gibi emek üreten ekmek fırınların dada yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında yoğun bir şekilde fıstık kabuğu kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan fıstık kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadın da oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde fıstık kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir şekilde tercih sebebidir.

Kümeslerde Fıstık Kabuğu Tüketimi

Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan fıstık kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan fıstık kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir.

Çevre İçin Fıstık Kabuğu

Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan fıstıkkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. fıstık kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan fıstık kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.


Hemen İletişime Geçin

Satış öncesi destek ve sorularınız için 09:00 - 18:00 saatleri arasında arayabilirsiniz...

Telefon

05324601013 / 0 554 190 5868